memo_coaching_requirements_modified_2021_jan_12.pdf