Women's Pool 2

 BentleyMallaigOld SconaOLSMatches WonMatches LostGames WonGames Lost
Bentley 10–22
15–22
35–11
1212
Mallaig22–10
 23–24
21–5
2121
Old Scona22–15
24–23
 16–10
3030
OLS11–35
5–21
10–16
 0303